Firmast

Õppimine:

Arvutikoolitus sobib kõigile neile, kes on huvitatud arvutialasest kompetentsist ja ajaga kaasaskäimisest. Arvutikoolitus on vajalik nii algajatele arvutikasutajatele uute oskuste omandamiseks kui ka juba oskajamatele enda täiendamiseks. Õpetame erinevate programmide kasutamist erinevatel tasemetel. Inimesed, kes tahavad täiendada oma arvutioskusi ja õppida kasutama Interneti võimalusi.

Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel http://sakl.ee

Me pakume:

  • Arvutikursus algajatele
  • Baaskursus
  • Kontoritöötajatele
  • koolitused IT- spetsialistidele
  • e-õppe
  • pakume süsteemset, kliendi vajadusest lähtuvat teenust;
  • meil on head koolitajad;
  • info on kliendile kergesti leitav ja kättesaadav;
  • Õppeklassides on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid.
  • Koolituse õppematerjalid on osalejale tasuta