Екатерина Дороган


Diplom rakenduskõrgharidusõppe (õe põhiõpe), lisaks koolitused:

  • “Praktikajuhendajate kooltus”
  • “Grupitöö ja nõustamine”
  • “HIV ja vaimne tervis
  • “Erakorraline sisehaige”
  • “Õendusabi uroloogiliste haiguste korral”
  • “Diabeedihaige käsitlus”
  • “Kardioloogiast õdedele”
  • “Praktiline täiendusõpe õe iseseival vastuvõtul kardioloogia osakonnas”
  • “Ravimite kliinilised uuringud ja kliiniliste uuringute head tavad.”
  • “Kodune hapnikravi”